СтокиПредприятия 
Всички държави  →    →  
НамалиРегиони:Всички региони
Alfa-Teh Harkov, OOO, Kharkov

Alfa-Teh Harkov, OOO

Произведени стоки

Линия за производство на горивни гранули, Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на гранули, Гранулатор на биомаса, Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Дървосмилащи станове, Машини за гранулиране на стърготини, Дървосмилащи машини, Топчета или гранули от иглолистни дървета

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Сушилни за пелети, Елеватори лентови кофични, Прес-гранулатори, Оборудване за производство на биогориво от биомаса, Оборудване за производство на торфени брикети, Транспортьори шнекови, Оборудване за производство на въглищни брикети, Матрици за прес-гранулатор, Оборудване за производство на брикети от въглища и торф

Услуги

Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Проектиране на брикетни фабрики, Доставка на стоки
Украйна, Kharkov
UNLIMITED Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Biofuelequipment TM, Ostrog

Biofuelequipment TM

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Брикети горивни от дървесина, Биобрикети горивни, Гранули топливни, Камери за сушене на дървесина, Линии на брикетиране, Брикети горивни, Брикети, Брикетировъчни преси

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на гранули, Чоппъри за биомаси, Линия за производство на горивни гранули, Гранулатор на биомаса, Уред за производство на дървени стърготини, Машина за смилане на влажни гранули, Оборудване за производство на пелети, Инсталации за гранулиране на дървесина, Завод за производство на дървено-остъргани плочи

Услуги

Брикети от дървени стърготини, Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Поддържане на оборудване за производство на пелети, Поддържане на оборудване за брикетиране на стърготини, Доставка на стоки
Украйна, Ostrog
UNLIMITED Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Eko-teplo TM

Произведени стоки

Инсталации за дървени въглища, Дървосмилащи станове, Оборудване за производство на дървесни въглища, Дървени въглища от ясен, Въглища дървени дъбови, Оборудване за преработка на дървесина, Дървени въглища от твърда дървесина, Въглища дървени от габър, Греда цилиндрична, Дървени бани

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на гранули, Оборудване за сушене на дървен материал, Дървени въглища от клен, Сушилни за стърготини, Дървени въглища от бряст, Оборудване спомощно за дървообработващи машини, Въглища дървени ябълкови, Линии на брикетиране, Бъчви стоманени

Услуги

Брикети от дървени стърготини, Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Нагласяване на дървообработващо оборудване, Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Поддържане на оборудване за гранулиране на стърготини, Дървообработване, Поддържане на оборудване за брикетиране на стърготини, Инсталационен надзор, Въвеждане в експлоатация и поддръжка на оборудване, Инсталация и настройка на оборудване на производствената технология
Украйна, Zhitomir
PRIME Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Lavrin, ChP, Dnepropetrovsk

Lavrin, ChP

Произведени стоки

Гранулатор на биомаса, Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на пелети, Машини за гранулиране на стърготини, Фуражни гранулатори, Резервни части за гранулатори, Вакуумни филтри, Зърнени сепаратори, Матрици за прес-гранулатор, Смесители на фураж

Продаваеми стоки

Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на пелети, Гранулатор на биомаса, Машини за гранулиране на стърготини, Маслофилтри, Оборудване за производство на слънчогледово олио, Установки за преработване на соя, Фуражни гранулатори, Вакуумни филтри за пречистване на олио, Стръмнонаклонени ленточни конвейери

Услуги

Разточване на стругарски изделия на машини, Работа съоръжения, Стругарски работи, Обработка на метали с рязане, Расточни работи, Работи фрезерни, Пробиване, Работа зубострогальные, Производство на продукция по чертеж на клиента, Стокова обработка на машини с цифрово управление
Украйна, Dnepropetrovsk
PREMIUM Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Balenko Zavod upakovochnogo oborudovaniya, OOO, Kiev

Balenko Zavod upakovochnogo oborudovaniya, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Машини и оборудване фасовъчно-опаковъчно, Оборудване за опаковане с термично фолио, Машини етикетиращи разни за опаковъчно производство, Дозатори за течни продукти, Оборудване за опаковане на сипливи материали, Линии фасовъчно-опъковъчни за гранулирани и единични продукти, Етикетировщици, Оборудване опаковъчно автоматично, Оборудване за фармопроизводство

Продаваеми стоки

Оборудване за опаковане с термично фолио, Машини и оборудване фасовъчно-опаковъчно, Машини етикетиращи разни за опаковъчно производство, Оборудване за опаковане на течни и пюреобразни продукти, Апликатори за нанасяне на самозалепващи етикети, Оборудване за разфасовка на сипливи и малобройни продукти, Трансортери плочкови, Оборудване за опаковане на сипливи материали, Дозировъчно оборудване за консервиране на продукти, Разфасовъчно-затварящо оборудване за всички типове консервни опаковки
Украйна, Kiev
PREMIUM Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

SP I.C.K. INZhINIRING, OOO, Kiev

SP I.C.K. INZhINIRING, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на гранули, Линии за производство на смески за домашни животни, Линии на гранулиране, Прес-гранулатори, Фуражни гранулатори, Резервни части към пресите гранулатори на комбиниараните смески, Матрици за прес-гранулатор, Оборудване за фуражни заводи

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за фуражни заводи, Слама резачки, Дробилки, Фуражни гранулатори, Резервни части за селскостопанска техника, оборудване, Фланци неподвижни

Услуги

Гранулиране на стърготини, Поддръжка на оборудване за селското стопанство, Ремонт на индустриално оборудване, Въвеждане на автоматизирани системи за управление, Консултанти за контрол и управление на качеството
Украйна, Kiev
CAPITAL Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Severnaya korona, OOO, Kharkov

Severnaya korona, OOO

Произведени стоки

Мелнички за дървесина, Дървосмилащи машини, Дробилки на клонове, Дробилки за клони, Дървосмилащи станове, Аспираторни установки, Дървообработващо оборудване, Сушилни за стружки, Оборудване за преработка на дървесина, Оборудване за рязане на дъски

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на пелети, Чоппъри за биомаси, Гранулатор на биомаса, Линия за производство на горивни гранули, Дискова трошачка, Машини за гранулиране на стърготини, Уредби отсичащи, Дъскорезници
Украйна, Kharkov
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Wuxi Mettle International Trading Co. Ltd., Kiev

Wuxi Mettle International Trading Co. Ltd.

Произведени стоки

Завод за производство на газобетонни блокове, мебелни и декоративни жакардови тъкани, Платна гардинни, Линии технологични, Класически щори, Дамаски, Щори стайни, Оборудване за производство на газобетон, Плат довършителни, Материя за пердета

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на гранули, Машини за гранулиране на стърготини, Мелнички за дървесина, Сушилни за пелети, Трошачки за дървесни отпадъци, Оборудване за автономно газоснабдяване, Промишлени системи за дозиране, Оборудване за рязане на

Услуги

Разработка на технологично оборудване, Проектиране на специални устройства за металообработващи машини, Шиене на детски дрехи, Инсталационен надзор, Шиене на работно облекло, Проектиране, Доставка на стоки, Комплексно проектиране на цехове и участъци, Шиене на шапки, Развитие на ноу-хау, иновации
Украйна, Kiev
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Salm-Ukraina, OOO, Kiev

Salm-Ukraina, OOO

Произведени стоки

Гранулатор на биомаса, Гранулатори, Матрици за прес-гранулатор, Гранулатори барабанни, Фуражни гранулатори, Оборудване за фуражни заводи, Резервни части към пресите гранулатори на комбиниараните смески

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Оборудване за производство на пелети, Машини за гранулиране на стърготини, Матрици за прес-гранулатор, Черупки, Машини за групова опаковка, Оборудване за производство на опаковка, Опаковъчни машини, Прес-гранулатори, Оборудване опаковъчно вертикално
Украйна, Kiev
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Olnova, OOO SP, Busk

Olnova, OOO SP

Произведени стоки

Уред за производство на дървени стърготини, Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Дискова трошачка, Мелнички за дървесина, Дървосмилащи станове, Оборудване за смилане на дървесни отпадъци, Оборудване спомощно за дървообработващи машини, Дървообработващо оборудване, Машини дървообработващи

Продаваеми стоки

Дървосмилащи машини, Машини и оборудване за дробене и наситняване на суровини, Машини сортировъчни автоматични за конвеери и транспортери, Пещи кремационни, Машини мелнично-смилащи, Рудници за куемъни
Украйна, Busk
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

UkrBio Trans-Servis, OOO, Kiev

UkrBio Trans-Servis, OOO

Продаваеми стоки

Гранулатор на биомаса, Машини за гранулиране на стърготини, Резервни части за гранулатори, Черупки, Котли на дърва, Матрици за прес-гранулатор, Котли твърдогоривни

Услуги

Поддържане на оборудване за гранулиране на стърготини, Ремонт на оборудване
Украйна, Kiev
ELIT Информация за предприятиетоТип: Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Torgovyj Dom Toplivo Ukrainy, ChP (TD Toplivo Ukrainy, Linar Lyuks), Kiev

Torgovyj Dom Toplivo Ukrainy, ChP (TD Toplivo Ukrainy, Linar Lyuks)

Произведени стоки

Дървосмилащи станове, Биобрикети горивни, Брикети горивни от дървесина, Кора, дървесни стружки, лико, дървени стърготини, Брикети горивни, Дърва, Въглища дървени букови, Дърва от дъб, Антрацити, Въглища дървесни

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Пелети от широколистна дървесина, Пелети, Гранули топливни, Пелети за отопление, Сушилни за стружки, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Топчета или гранули от иглолистни дървета, Дървесни пелети, Оборудване за брикетиране
Украйна, Kiev
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

CherkassyElevatorMash, OOO, Cherkassy

CherkassyElevatorMash, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Брикети горивни от дървесина, Оборудване за селско стопанство, Захранващи устройства, барабанни лопастни устройства за единични товари, Транспортери лентови, Установки за преработване на соя, Конвеери, транпортери винтови за товари, Екструдери, Транспортери

Продаваеми стоки

Брикети горивни, Горивни брикети от слама, Оборудване за съхранение на зърното, Конвейери, транспортьори стържещи за сипливи продукти, Транспортьори шнекови, Бункери за насипен фураж, Помас, Машини за товарене на чували, Брикети, Брикети горивни
Украйна, Cherkassy
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Dozavtomaty Kirovogradskij zavod doziruyushhih avtomatov, PAO, Kirovograd

Dozavtomaty Kirovogradskij zavod doziruyushhih avtomatov, PAO

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за приготвяне на циментови смеси, Дозатори за течни продукти, Дозатори двойни обемни, Бетоносмесители, Дозатори на бетона, Заводи бетонни стационарни, Дозатори на разтвора, Заводи бетонни мобилни, Опаковочно оборудване

Продаваеми стоки

Оборудване за инсталации бетонобъркачески, Дозатори за везни с дискретно действие, Заводи бетонни стационарни, Датчици на нивото на насипни материали, Опаковочно оборудване, Електромагнитни клапани, Електронна апаратура за системи АСУ и ТП, Средства програмни за системи по управление с производство на продукция, Системи и оборудване за регулиране и управление, Бетонобъркачки за твърди смеси

Услуги

Производство на части по чертежите на клиента, Разработване на нестандартно оборудване, Проектиране на приспособления и нестандартно оборудване, Ремонт на оборудване за производството на строителни материали, Развитие на фасовъчно-опаковъчна техника, Модернизация на оборудването, Плазмено рязане на метали, Реконструкция на конкретни възли и агрегати
Украйна, Kirovograd
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Poltavaenergoresurs, ChP

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Линия за производство на горивни гранули, Пелети ръжени, Топчета или гранули от иглолистни дървета, Дървесни гранули, Брикети горивни от дървесина, Пелети, Дървесни пелети, Биобрикети горивни

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Оборудване за брикетиране, предприятия за готов бизнес, Автомобили товарни с пълна маса повече от 12 тона, Автомобили товарни бортови с товароподемност над 5 тона, Автомобили товарни тентовани с грузоподемност над 5 тона
Украйна, Poltava
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Yuvis NPKTF, ChP, Slavjansk

Yuvis NPKTF, ChP

Произведени стоки

Линии за производство на гранулирани органично-минерални торове, Брикети от въглища и бирени стърготини, Утайки бирени

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на горивни брикети, Дробилки за клони, Тежък удар на барабана, Тежък удар за микрощепы, Стационарни трошачки, Мелнички за дървесина, Пелети, Пелети за отопление, Дървесни пелети
Украйна, Slavjansk
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Burdejnyj Aleksandr Ivanovich, ChP

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Дървесни пелети, Пелети за отопление, Камери сушилни за сушене на дървесина, Биобрикети горивни, Оборудване за производство на въглищни брикети, Оборудване за производство на биогориво от биомаса, Пелети от слънчогледови обелки, Брикети горивни

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Оборудване за производство на пелети, Инсталации за гранулиране на дървесина, Линия за производство на горивни гранули, Гранулатор на биомаса, Машина за смилане на влажни гранули, Сушилни за пелети, Бункери за пелет, Пелети, Инсталации за гранулиране на слама

Услуги

Монтаж на оборудване, Инсталация и настройка на оборудване на производствената технология, Начало на производството
Украйна, Odessa
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

MVM-Kiev, OOO, Kiev

MVM-Kiev, OOO

Произведени стоки

Нестандартно оборудване, Оборудване за събиране на палети, Машини за производство на европодложки, Оборудване за производство на подложки, Европалети

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Оборудване аспирационно, Шлайфане маси, Мелнички за дървесина, Камери дървосушилни, Дъскорезници, Триони рамни лесопилни вертикални рами, Оборудване за дървообработка, Дървообработващо оборудване

Услуги

Производство на нестандартно оборудване от метал, Корекция на инструменти
Украйна, Kiev
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

RMP Bioenergiya, OOO, Radekhov

RMP Bioenergiya, OOO

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Дървосмилащи станове, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Преси за дървообработка, Оборудване за смилане на дървесни отпадъци, Сушилни за пелети, Технологично оборудване за производство на хранителни брикети, оборудвание за производство на въглища, Линии на брикетиране

Услуги

Поддържане на оборудване за брикетиране на стърготини
Украйна, Radekhov
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Eco-wood(Eko Vud), OOO, Zhashkov

Eco-wood(Eko Vud), OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Дървосмилащи станове, Оборудване за преработка на дървесина, Сушилни за стружки, Сушилни за дървесина, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Листоогъващи механични машини, Пресове за брикети, Брикетировъчни преси, Предавателни шайби клиновидни

Продаваеми стоки

Сушилни за стърготини, Биобрикети горивни, Сушилни за пелети, Брикети горивни от дървесина, биогориво, Брикети
Украйна, Zhashkov
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Mehanosborochnyj universalnyj zavod, OOO, Izmail

Mehanosborochnyj universalnyj zavod, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на олио, Линии за грануляция, Оборудване за производство на слънчогледово олио, Оборудване за производство на растително олио, Оборудване за изстискване на растителни масла, Маслопреси, Оборудване за млечно-маслени продукти, Оборудване промишлено, Комплекси за производство на слънчогледово олио, Агрегати

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Жаровни четиричанови, Семенодробилка
Украйна, Izmail
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Zahid-Agroservis Plyus, OOO

Произведени стоки

Дробилки за клони, Дървосмилащи машини, Дървосмилащи станове, Мелнички за дървесина, Дървени секачи, Сечещи машини, Трошачки за дървесни отпадъци, Дървообработващи мини-машини, Уредби отсичащи, Съставни части за селскостопанска техника, Машини мелнично-смилащи

Продаваеми стоки

Чоппъри за биомаси, Дробилки за клони, Дървосмилащи машини, Дървосмилащи станове, Уредби отсичащи, Оборудване за смилане на дървесни отпадъци, Машини мелнично-смилащи, Оборудване за комунално стопанство, Трошач на отпадъците, Бетонобъркалки

Услуги

Работи фрезерни, Пресуване на метали, Кръгло-шлифовални работа, Работи зъбонарезни със зъбчати колела, Нарязване на зъби, Сечене на валцуван метал, Огъване на метали, Термична обработка на детайлите, Щамповане, Обработване на детайли на сложна форма
Украйна, Lutsk
MARKET Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

BI PAL, OOO

Произведени стоки

Сухи дъски, Брикети горивни от дървесина, Дъска необрязана, Дъски ненарязващи се, борови, Неразрязани дъски от иглолистна дървесина, Дървени кантовани, некантовани дъски, Брикети, Гориво за котли, Брикети горивни

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Брикети горивни от дървесина, Машини многотрионови, Преси хидравлични, Линии на брикетиране, оборудвание за производство на въглища

Услуги

Сушене на дъски, Термообработка на дървесина, Сушене на дървесина, Сушене на дървесина, Сушене на дървесина в сушилни камери, Конвективно изсушаване на дървен материал
Украйна, Kostopol
MARKET Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

Shlyah, OOO, Verkhnedneprovsk

Shlyah, OOO

Произведени стоки

Зъбчати колела на разпределителния вал, Щампове, Пресформени аксесоари, Зъбести предавки, зъбести колела, шестерни, Резервни части за оборудване на предприятия на въглищарска промишленост, Валяци, Зъбчати колела, Предавки зъбни, прес-форми, Производство ковачевско-пресово

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Оборудване за производство на пелети, Резервни части към лесодобивна техника, Резервни части за лесопилни дъскорезници, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Резарвни части за дървообработващото оборудване, Зъбести предавки, зъбести колела, шестерни, Резервни части железопътни, Резервни части за оборудване на предприятия на въглищарска промишленост, Валове-шестерни цилиндрични

Услуги

Отдаване под наем на промишлени машини, оборудване и инструменти, Производство на части по чертежите на клиента, Услуги на ковашко-пресово производство, Обработка на метала под налягане, Изготвяне на модели-прототипи, Металообработващи машини, Производство и смяна на бързо износващи се части, Студено щамповане на метални изделия, Стокова обработка на машини с цифрово управление, Производство на моделирано оборудване
Украйна, Verkhnedneprovsk
MARKET Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При поръчване информирайте мениджъра за това, че сте научили информацията от allbiz. Благодарим за това, че купувате с allbiz!×

предишни12345...13следващите
Show:243648