СтокиПредприятия 
Всички държави  →    →  
НамалиРегиони:Всички региони
Alfa-Teh Harkov, OOO, Kharkov

Alfa-Teh Harkov, OOO

Произведени стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на гранули, Инсталации за гранулиране на дървесина, Гранулатор на биомаса, Оборудване за производство на горивни брикети, Машини за гранулиране на стърготини, Дървосмилащи машини, Дървосмилащи станове, Пелети за отопление

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Сушилни за пелети, Елеватори лентови кофични, Прес-гранулатори, Оборудване за производство на торфени брикети, Оборудване за производство на биогориво от биомаса, Оборудване за производство на въглищни брикети, Шлюзови затвори, Оборудване за производство на брикети от въглища и торф, Дробилки чукови

Услуги

Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Доставка на стоки, Проектиране на брикетни фабрики
Украйна, Kharkov
VIP Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Biofuelequipment TM, Ostrog

Biofuelequipment TM

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Гранули топливни, Брикети горивни от дървесина, Биобрикети горивни, Камери за сушене на дървесина, Линии на брикетиране, Брикети горивни, Брикети, Брикетировъчни преси

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Машина за смилане на влажни гранули, Уред за производство на дървени стърготини, Оборудване за производство на гранули, Чоппъри за биомаси, Линия за производство на горивни гранули, Инсталации за гранулиране на дървесина, Гранулатор на биомаса, Дървосмилащи машини

Услуги

Брикети от дървени стърготини, Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Поддържане на оборудване за производство на пелети, Поддържане на оборудване за брикетиране на стърготини, Доставка на стоки
Украйна, Ostrog
UNLIMITED Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Eko-teplo TM

Произведени стоки

Инсталации за дървени въглища, Оборудване за производство на дървесни въглища, Дървосмилащи станове, Въглища дървени от габър, Дървени въглища от твърда дървесина, Дървени въглища от ясен, Въглища дървени дъбови, Оборудване за преработка на дървесина, Сушилни за пелети, Въглища дървесни брезови

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за сушене на дървен материал, Дървени въглища от бряст, Дървени въглища от клен, Оборудване спомощно за дървообработващи машини, Въглища дървени ябълкови, Сушилни за стърготини, Бъчви стоманени, Технологично оборудване за производство на хранителни брикети

Услуги

Брикетиране на дървесни стърготинни отпадъци, Дървообработване, Поддържане на оборудване за гранулиране на стърготини, Поддържане на оборудване за брикетиране на стърготини, Брикети от дървени стърготини, Нагласяване на дървообработващо оборудване, Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Монтиране, Провеждане на пусково-нагласителни работи, Монтаж на оборудване
Украйна, Zhitomir
PRIME Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

SP I.C.K. INZhINIRING, OOO, Kiev

SP I.C.K. INZhINIRING, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на гранули, Линия за производство на горивни гранули, Дробилки, Дробилки чукови, Матрици за прес-гранулатор, Линии за производство на смески за домашни животни, Надребнители-пресяватели, Охладители на гранули и пелети, Оборудване за фуражни заводи

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на горивни брикети, Дробилки, Слама резачки, Оборудване за фуражни заводи, Фуражни гранулатори, Резервни части за селскостопанска техника, оборудване, Фланци неподвижни

Услуги

Гранулиране на стърготини, Поддръжка на оборудване за селското стопанство, Ремонт на индустриално оборудване, Въвеждане на автоматизирани системи за управление, Консултанти за контрол и управление на качеството
Украйна, Kiev
PREMIUM Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Lavrin, ChP, Dnepropetrovsk

Lavrin, ChP

Произведени стоки

Гранулатор на биомаса, Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на пелети, Машини за гранулиране на стърготини, Маслопреси, Конвеери лентови, Технологични машини за гранулиране на комбиниран фураж, Оборудване за производство на зелен фураж, Комплекси за производство на слънчогледово олио, Транспортьори шнекови

Продаваеми стоки

Гранулатор на биомаса, Инсталации за гранулиране на дървесина, Оборудване за производство на пелети, Машини за гранулиране на стърготини, Линии за преработка на слънчогледово семе, Стръмнонаклонени ленточни конвейери, Калибратори на зърно, семена, Зърнени сепаратори, Вакуумни филтри за пречистване на олио, Фуражни гранулатори

Услуги

Производство на продукция по чертеж на клиента
Украйна, Dnepropetrovsk
PREMIUM Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Balenko Zavod upakovochnogo oborudovaniya, OOO, Kiev

Balenko Zavod upakovochnogo oborudovaniya, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за опаковане с термично фолио, Оборудване за опаковане на сипливи материали, Машини и оборудване фасовъчно-опаковъчно, Машини етикетиращи разни за опаковъчно производство, Дозатори за течни продукти, Автомати етикетировъчни, Формирователи, тубуси за вертикални опаковъчни машини, Етикетировщици, Машини за залепване на етикети

Продаваеми стоки

Машини и оборудване фасовъчно-опаковъчно, Трансортери плочкови, Машини етикетиращи разни за опаковъчно производство, Оборудване за опаковане с термично фолио, Апликатори за нанасяне на самозалепващи етикети, Оборудване за опаковане на течни и пюреобразни продукти, Оборудване за разфасовка на сипливи и малобройни продукти, Оборудване за опаковане на сипливи материали, Оборудване за опаковане на малобройни материали, Дозировъчно оборудване за консервиране на продукти
Украйна, Kiev
PREMIUM Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Severnaya korona, OOO, Kharkov

Severnaya korona, OOO

Произведени стоки

Мелнички за дървесина, Дървосмилащи станове, Аспираторни установки, Дробилки на клонове, Дробилки за клони, Дървосмилащи машини, Оборудване за рязане на дъски, Сушилни за трески, Оборудване за смилане на дървесни отпадъци, Оборудване за преработка на дървесина

Продаваеми стоки

Инсталации за гранулиране на дървесина, Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Чоппъри за биомаси, Гранулатор на биомаса, Оборудване за производство на гранули, Дискова трошачка, Машини за гранулиране на стърготини, Изпилващи машини ивични, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка
Украйна, Kharkov
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Salm-Ukraina, OOO, Kiev

Salm-Ukraina, OOO

Произведени стоки

Гранулатор на биомаса, Гранулатори барабанни, Матрици за прес-гранулатор, Гранулатори, Резервни части към пресите гранулатори на комбиниараните смески, Фуражни гранулатори, Оборудване за фуражни заводи

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на гранули, Оборудване за производство на пелети, Машини за гранулиране на стърготини, Матрици за прес-гранулатор, Черупки, Опаковъчни машини, Оборудване опаковъчно вертикално, Машини за групова опаковка, Прес-гранулатори, Оборудване за производство на опаковка
Украйна, Kiev
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Olnova, OOO SP, Busk

Olnova, OOO SP

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Уред за производство на дървени стърготини, Дискова трошачка, Мелнички за дървесина, Дървосмилащи станове, Оборудване за смилане на дървесни отпадъци, Дървообработващо оборудване, Оборудване за дървообработка, Машини дървообработващи

Продаваеми стоки

Дървосмилащи машини, Машини сортировъчни автоматични за конвеери и транспортери, Машини и оборудване за дробене и наситняване на суровини, Пещи кремационни, Рудници за куемъни, Машини мелнично-смилащи
Украйна, Busk
LEADER Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Krupyanoj Dvor, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Брикети горивни от дървесина, Биобрикети горивни, Брикети горивни, Ориз, Бланширан ориз, Ориз монолитен, Ориз, натрошен, Ориз шлифован, Каша от рис

Продаваеми стоки

Леща черна, Зелен боб, Зърнени култури, Фасул черен, Елеватори за зърно, Фасул шарен, Брикети за барбекю, Бобове, Калибратори на зърно, семена, Чик-грах

Услуги

Производство на брашно, Доставка
Украйна, Odessa
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Wuxi Mettle International Trading Co. Ltd., Kiev

Wuxi Mettle International Trading Co. Ltd.

Произведени стоки

Завод за производство на газобетонни блокове, Материя за пердета, Интериорни материи, Линии технологични, мебелни и декоративни жакардови тъкани, Плат довършителни, Тъкани мебелни, Тапицерия, Декоративни пердета, Тъкан за тапициране на мебели

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на пелети, Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на гранули, Машини за гранулиране на стърготини, Мелнички за дървесина, Сушилни за пелети, Трошачки за дървесни отпадъци, Оборудване за автономно газоснабдяване, Оборудване за рязане на, Станции за мазилка

Услуги

Инженеринг и проектиране, Проектиране на производствени линии, Шиене на дамско леко облекло, Избор на технология, Доставка на оборудване, Технологично проектиране, Превозване на химическа продукция, Шиене на училищни униформи, Шиене на дамско горно облекло, Шиене на рекламно облекло
Украйна, Kiev
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

UkrBio Trans-Servis, OOO, Kiev

UkrBio Trans-Servis, OOO

Продаваеми стоки

Гранулатор на биомаса, Машини за гранулиране на стърготини, Пелети за отопление, Котли на дърва, Котли твърдогоривни, Резервни части за гранулатори, Матрици за прес-гранулатор, Черупки

Услуги

Поддържане на оборудване за гранулиране на стърготини, Ремонт на оборудване
Украйна, Kiev
ELIT Информация за предприятиетоТип: Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Torgovyj Dom Toplivo Ukrainy, ChP (TD Toplivo Ukrainy, Linar Lyuks), Kiev

Torgovyj Dom Toplivo Ukrainy, ChP (TD Toplivo Ukrainy, Linar Lyuks)

Произведени стоки

Дървосмилащи станове, Брикети горивни от дървесина, Кора, дървесни стружки, лико, дървени стърготини, Брикети горивни, Дърва, Биобрикети горивни, Дърва от дъб, Въглища дървени букови, Въглища дървесни, Антрацити

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Сушилни за стружки, Пелети от широколистна дървесина, Дървесни пелети, Пелети, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Топчета или гранули от иглолистни дървета, Пелети за отопление, Гранули топливни, Оборудване за брикетиране
Украйна, Kiev
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Dozavtomaty Kirovogradskij zavod doziruyushhih avtomatov, PAO, Kirovograd

Dozavtomaty Kirovogradskij zavod doziruyushhih avtomatov, PAO

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Опаковочно оборудване, Оборудване за приготвяне на циментови смеси, Датчици на нивото на насипни материали, Заводи за приготвяне на циментобетонови смески, Бетоносмесващи установки, Тегловни дозатори, Дозатори малки за насипни вещества, Дозатори за течни продукти, Бетоносмесители

Продаваеми стоки

Датчици на нивото на насипни материали, Заводи бетонни стационарни, Опаковочно оборудване, Дозатори за везни с дискретно действие, Оборудване за инсталации бетонобъркачески, Питатели шнекови, Датчици за налягане, Бетоносмесители, Двигатели електрически, Агрегати опаковъчни

Услуги

Разработване на нестандартно оборудване, Проектиране на приспособления и нестандартно оборудване, Ремонт на оборудване за производството на строителни материали, Развитие на фасовъчно-опаковъчна техника, Модернизация на оборудването, Плазмено рязане на метали, Реконструкция на конкретни възли и агрегати, Производство на части по чертежите на клиента
Украйна, Kirovograd
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

CherkassyElevatorMash, OOO, Cherkassy

CherkassyElevatorMash, OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на горивни брикети, Брикети горивни от дървесина, Оборудване за животновъдство, Циклони, Фуражни гранулатори, Транспортери, Оборудване за фуражни заводи, Конвеери, транпортери винтови за товари, Оборудване за селско стопанство

Продаваеми стоки

Брикети горивни, Линии за сушене на растителни суровини, Конвеери лентови безлагерни, влачещи се, Пелети от слънчогледови обелки, Смесители на фураж, Машини за товарене на чували, Брикети, Питатели шнекови, Бункери за насипен фураж, Брикети горивни
Украйна, Cherkassy
ELIT Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Fora Zahid, TM ChP, Lvov

Fora Zahid, TM ChP

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на гранули, Гранулатор на биомаса, Линия за производство на горивни гранули, Уред за производство на дървени стърготини, Машини за гранулиране на стърготини, Брикети горивни от дървесина, Сушилни за пелети, Биобрикети горивни

Продаваеми стоки

Машина за смилане на влажни гранули, Пелети, Брикети горивни, Сушилни за стружки, Дърва разцепени, Дървесина от твърди породи на дървета, Сухи дърва, Превръзки марлеви, Екструдери, Кафе сублимирано

Услуги

Обмитяване, Митническо оформяне на стоки
Украйна, Lvov
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Razdobudko V.G., SPD

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на дървесни въглища, Фурни въгленогорящи, Дървообработващо оборудване, Оборудване за дървообработка, Лентови триони, Дървесен чипс, Сушилни за стърготини, Стълбове, пилоти от меки дървесни породи, Сушилни за трески

Продаваеми стоки

Инсталации за дървени въглища, Дървосмилащи станове, Рециклирани дървообработващи машини, Дъскорезници ръчни, Дървен материал от бук, Дъскорезници, Машини режещи, триони механични надлъжни за рязане на дъски, Машини дървообработващи, Дървени секачи, Сечещи машини, Дървен материали от елха

Услуги

Аренда, отдаване под наем на дървообработващо оборудване, Разработване на дървообработващи машини, Представяне на интересите
Украйна, Chernovtsy
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Eco-wood(Eko Vud), OOO, Zhashkov

Eco-wood(Eko Vud), OOO

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Дървосмилащи станове, Сушилни за дървесина, Оборудване за преработка на дървесина, Преси за брикетиране на опадъци от дървообработка, Сушилни за стружки, оборудвание за производство на въглища, Предавателни шайби клиновидни, Пресове за брикети, Оборудване за брикетиране

Продаваеми стоки

Сушилни за пелети, Сушилни за стърготини, Брикети горивни от дървесина, Биобрикети горивни, Брикети, биогориво
Украйна, Zhashkov
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Poltavaenergoresurs, ChP

Произведени стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Пелети от широколистна дървесина, Пелети, Пелети ръжени, Дървесни гранули, Биобрикети горивни, Пелети за отопление, Гранули топливни

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Автомобили товарни тентовани с грузоподемност над 5 тона, предприятия за готов бизнес, Оборудване за брикетиране, Автомобили товарни с пълна маса повече от 12 тона, Автомобили товарни бортови с товароподемност над 5 тона
Украйна, Machuhi
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

MVM-Kiev, OOO, Kiev

MVM-Kiev, OOO

Произведени стоки

Нестандартно оборудване, Оборудване за производство на подложки, Оборудване за събиране на палети, Машини за производство на европодложки, Европалети

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Оборудване за производство на пелети, Оборудване аспирационно, Мелнички за дървесина, Шлайфане маси, Дървообработващо оборудване, Станове за рязане на дървесина, Камери дървосушилни, Дъскорезници, Машини за цилиндроване на греди

Услуги

Корекция на инструменти, Производство на нестандартно оборудване от метал
Украйна, Kiev
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Magiya Plast, OOO

Произведени стоки

Изделия от пластмаса ляти, Полиетиленови капачки за буркани, Шаблони за витражни бои, Закачалки пластмасови, Сапунници пластмасови, Технологично оборудване, Пластикови съдове, Сапуниерка пластмасова, Пресформени аксесоари, Изделия пластмасови

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Трошачки за дървесни отпадъци, Полуавтомати за издухване на полиетиленов амбалаж, Трошачки на пластмасови отпадъци, Оборудване за производство на пластмасови изделия, Оборудване периферийно за термапластавтомати, Оборудване за производство на пластикови конструкции, Машини изрязващи с тел, Стъклени кухненски съдове, Оборудване бояджийско за безвъздушно нанасяне
Украйна, Khmelnitskij
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Mehanosborochnyj universalnyj zavod, OOO, Izmail

Mehanosborochnyj universalnyj zavod, OOO

Произведени стоки

Преси за изстискване на олио, Линии прозводствени, Шнекови установки за производство на слънчогледово масло, Транспортьори шнекови, Линии за грануляция, Оборудване за производство на слънчогледово олио, Оборудване за производство на растително олио, Оборудване за производство на олио, Маслопреси, Оборудване за изстискване на растителни масла

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Жаровни четиричанови, Семенодробилка
Украйна, Izmail
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Nestandart, Kompaniya, Poltava

Nestandart, Kompaniya

Произведени стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Прес-гранулатори, Ножици гилотинени, Оборудване за производство на пенобетон, Измелчители за слама и жом, Машини отмотаващи за кабели и проводници, Охладители на гранули и пелети, Машини камънирежещи, Уреди за сушене на пясък, Машини

Продаваеми стоки

Оборудване за производство на горивни брикети, Уред за производство на дървени стърготини, [no translation], Прес-гранулатори, Жаровни четиричанови, Части към ветроелектростанции, Квадранти механични с нивелир, Машини и оборудване за дробене и наситняване на суровини, Скари и барбекюта, Универсални дробилки
Украйна, Poltava
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

Burdejnyj Aleksandr Ivanovich, ChP

Произведени стоки

Оборудване за производство на пелети, Биобрикети горивни, Дървесни пелети, Пелети за отопление, Камери сушилни за сушене на дървесина, Оборудване за производство на въглищни брикети, Оборудване за производство на биогориво от биомаса, Брикети горивни, Пелети от слънчогледови обелки

Продаваеми стоки

Линия за производство на горивни гранули, Оборудване за производство на пелети, Оборудване за производство на гранули, Инсталации за гранулиране на дървесина, Машина за смилане на влажни гранули, Гранулатор на биомаса, Сушилни за пелети, Бункери за пелет, Пелети, Инсталации за гранулиране на слама

Услуги

Начало на производството, Монтаж на оборудване, Инсталация и настройка на оборудване на производствената технология
Украйна, Odessa
BUSINESS Информация за предприятиетоТип: Производител, Търговец, Услуги
КонтактиТелефон: +380 display phones
При заказе сообщите менеджеру о том, что информацию вы узнали на allbiz. Благодарим за то, что покупаете с allbiz!×

предишни12345...13следващите
Show:243648
Поискайте обаждане

Въведете вашите контакти и представител на фирмата ще се свърже с вас